פאנקו

מדיניות ביטולים - ערב טעימות 0 מוצרים

ביטול רכישה על ידי המשתמש

המשתמש רשאי לבצע ביטול רכישה, באמצעות הודעה טלפונית או במייל תוך 14 (ארבעה עשר) ימים ממועד ביצוע העסקה, ובתנאי שהביטול ייעשה עד לא יאוחר מ-7 (שבעה) ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני מועד האירוע, שבגינו התבצעה העסקה.  מובהר למען הסר ספק כי לא ניתן לבטל רכישה ו/או לקבל החזר כספי בגין כרטיס לאירוע אשר חל פחות מ-7 (שבעה) ימים לאחר מועד הביטול.

היה ובוטלה רכישה בהתאם להוראות מעלה, יהיה המשתמש זכאי להחזר כספי בסך הסכום ששולם על ידי המשתמש בפועל.

היה ובוטל האירוע יושב לרוכש הכרטיס הסכום הנקוב כמחירו של הכרטיס בלבד באמצעות אמצעי התשלום אשר באמצעותו שילם. 

סנן

Warning

Your query returned an empty result !

 מתכוני קוקטיילים באתר פאנקו
חבילות אלכוהול לאירועים באתר פאנקו